24
جولای

برج مسکونی ستاره الهیه

طراحی زیبا و خلاقانه، سرعت عمل در اجرای طرح، پاسخگویی در تمام مدت زمان اجرای پروژه و برخورد مناسب پرسنل در همه سطوح، از نکات بارز این مجموعه به شمار می رود. از عملکرد این مجموعه کمال رضایت را دارم