24
جولای

بانک ملت زعفرانیه

سریع تر از آنچه که تصور میکردیم، کار اجرای طرح به اتمام رسید. بدون آنکه از کیفیت طراحی که در حد بالایی بود، کاسته شود. امیدوارم این مجموعه، در همه کارهای آتی خود موفق باشند