بررسی و نقش نور در معماری و دکوراسیون داخلی (بخش اول)
۱۵
فروردین

نقش نور در معماری و دکوراسیون داخلی

در بحث دکوراسیون داخلی نباید از نور غافل شد. زیبایی که به چشم می آید برگرفته از پرتو نور روشنایی است وگرنه در تاریکی، زیبایی مفهومی ندارد، زیبایی حقیقتی...

ادامه مطلب