راز گسترش نمای رومی در ایران
17
دسامبر

راز گسترش نمای رومی در شهرهای ایران!

وقتی صحبت از نمای خارجی ساختمان می‌شود، بیشتر ذهن‌های امروزی سمت نمای رومی می‌رود. این اتفاقی نیست که از قدیم وجود داشته باشد. بخش زیادی از نماهای رومی ساخته...

ادامه مطلب