دکوراسیون داخلی کلاسیک
۱۵
فروردین

بررسی سبک کلاسیک و تاثیراتش در طراحی داخلی (قسمت اول)

چکیده فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دو هزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک...

ادامه مطلب