بررسی سبک کلاسیک و تاثیراتش در طراحی داخلی (قسمت اول)
04
آوریل

بررسی سبک کلاسیک در طراحی داخلی (بخش اول)

دکوراسیون کلاسیک فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دو هزار سال گذشته همواره فلسفه...

ادامه مطلب