تاثیر رنگ در معماری داخلی
۰۴
خرداد

تاثیر رنگ در معماری داخلی (بخش پنجم)

حمام حمام یکی از مهم ترین عناصر معماری در طراحی خانه است. در گذشته حمام نه فقط محلی برای استحمام، بلکه جایی برای انبار کردن لوازم و وسایل کهنه...

ادامه مطلب