Process

Manages Process

 • ۲۱
  مرداد

  ملاقات و قرارداد

  طی نخستین ملاقات، خواسته شما تحلیل و راهکار پیشنهادی ما به شما تدوین خواهد شد.

  ادامه مطلب
 • ۲۱
  مرداد

  ایده پردازی

  در راستای پیشنهاد ارائه شده، کارشناسان طراحی ما در اتاق فکر به ایده پردازی در ارتباط با نوع طراحی می پردازند.

  ادامه مطلب
 • ۲۱
  مرداد

  طراحی و خلق

  پس از تایید ایده طراحی، متخصصان طراحی ما، شروع به آماده سازی طرح و خلق هنرمندانه طرح می کنند.

  ادامه مطلب
 • ۲۱
  مرداد

  ساخت و اجرا

  در نهایت، طرح آماده شده توسط کارشناسان اجرای ما، در فضای مورد نظر شما به اجرا در خواهد آمد.

  ادامه مطلب