طراحی و معماری محوطه ویلای آقای فرجاد

موقعیت جغرافیایی لواسان _ تهران

سبک طراحی : کلاسیک

المان های مورد استفاده در محوطه برا ساس شیب زمین انتخاب و پیاده سازی شده است.