طراحی و معماری ساختمان

موقعیت جغرافیایی مرزداران _ تهران

کارفرما: آقای موج بافان

سبک طراحی : مدرن

کاربری ساختمان : اداری و تجاری