وزارت بهداشت شهرک غرب

طراحی داخلی سالن غذا خوری مرکز همایش های وزارت بهداشت

هدف از پیاده سازی چنین طرحی ضمن حفظ زیبایی افزایش

سطح کاربری در محیط بوده است.

ایده تبدیل انباری به چای خانه

با توجه به اینکه چای خانه برای استراحت کارمندان در نظر

گرفتیم سعی کردیم با استفاده از طراحی سنتی و

نور پردازی تخصصی  احساس آرامش را با قرار گرفتن

در محیط القا نماییم