طراحی و اجرای شعبه جردن گروه مهندسین مشاور شار سازه طوس

کارفرما: گروه شار

با در نظر گرفتن نوع کاربری و موقعیت جغرافیاییو و نوع فعالیت کاری کارفرما بهترین متریال روز در این پروژه استفاده شد.

ویژگی طرح : زیرسازی با سازه های فلزی انجام شده است که در برخی از قسمت ها سازه فضاکار نیز لحاظ شده است.