دکوراسیون داخلی منزل مسکونی عظیمیه کرج

در طراحی داخلی منزل مسکونی ، آشپزخانه از نظر اینکه قطب عملکردی  محسوب می شود،  مورد توجه بیشتری قرار دارد .

فاکتورهای مهم در چنین بخشی از دکوراسیون ، داشتن فضای کافی برای طبقه بندی و نظم دهی ضمن داشتن فضایی مناسب برای پخت و پز  است .

کارشناسان طراحی تیم دکوشار ضمن در نظرداشتن علاقه و سلیقه کارفرما طرح های پیشنهای  را آماده کرده و بصورت طرح سه بعدی ارائه می دهند بعد از تایید سبک ، رنگ و مصالح مورد نیاز ،  تیم اجرا  در محل اجرای پروژه حضور پیدا کرده و در سریعترین زمان ممکن طرح را پیاده سازی می کنند.