اجرای نمای ترمینال بندر آفتاب

موقعیت جغرافیایی : بندر لنگه

ویژگی طرح : استفاده از اتصالات اسپایدر برای نصب شیشه ها

کاربری طرح : ترمینال مسافربری