نقش رنگ در دکوراسیون داخلی
29
مه

نقش رنگ در دکوراسیون داخلی (بخش سوم)

نوآوری و نوخواهی در اشیاء و طراحی خانه باید به این مهم توجه کرد که یکی از عوامل حیاتی جهت حفظ سلامت جسم و روان و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی وجود فضایی منعطف با نیاز های کاربر است. نقطه مقابل مفهوم فضای بسته و تمام شده، مفهوم شفافیت و تداوم قرار دارد، در چنین فضایی، مسیر حرکت انسان و یا نگاه او در تداومی پیوسته صورت می گیرد، به طوری که گشایش های فضایی در خطوط افقی و عمودی موجب شفافیت در لابه لای دیوارها و ستون ها می گردد که دورنما و منظر نهایی در افقی لایتناهی و مستهيل، مجددا جان و جلوه تازه به خود می گیرد.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


دیبا تفسیر فضایی، استمرار از یک فضا به فضای دیگر را در زمانی موجب می شود که یکی از عناصر تعریف فضا مانند دیوار، بسقف یا کف به دو یا چند فضا تعلق داشته باشد. ابطحی که یک فضا را از فضای دیگر جدا می کند دارای استحکام کمتری بوده و نوعی تقسیم واضح را به وجود می آورد. تداوم به کوچکی و بزرگی فضا ارتباطی ندارد و انسان پیوندی است که با زنجیره ادراکی و با بهره گیری از حساسیتی فطری، مجموعه ای پیچیده را مورد توجه قرار داده و سپس عناصر گوناگون پراکنده آن را در حوزه نهایی دریافت های خویش جمع آورده و نهایتا درک فضایی و پیام مستتر آن را در می یابد. دیبا استمرار فضایی کیفیتی است که در معماری ایران به کرات دیده میشود واین کیفیت که منجر به سیال شدن فضا در معماری میشود حاصل از انعطاف پذیری فضاست که فضاها بدون استفاده از عناصر تعریف کننده قطعی فضا فضا را چند عملکردی و منعطف می کنند که این امر باعث استمرار فضا و در نهایت سیال شدن فضا می شود.

 انعطاف پذیری در رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی

معماری داخلی آفرینش فضاست، فضایی که در عین زیبایی و خاطره انگیز بودن عملگرا و کارآمد نیز باشد. در واقع طراح با شنیدن اصول فنی و تخصصی معماری داخلی با حس زیبایی شناسی، فضایی را طراحی می کند که بیانگر فرهنگ، هویت نیاز درک و خواسته های مخاطبش ایست.
با توجه به دسته بندی ارایه شده بالا رنگ آمیزی فضا در قسمت تزیینات دکوراسیون داخلی خانه در گروه عناصر ثابت دکوراسیون جای دارد که از این رو عوامل ایجاد رنگ در فضا به منظور انعطاف پذیری را می توان به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم کرد.

رنگ در دکوراسیون داخلی
رنگ در دکوراسیون داخلی

استفاده ازرنگ در دکوراسیون داخلی به صورت ثابت

عناصر ثابت را می توان به رنگ آمیزی در فضا بصورت دائم اشاره کرد که این رنگ آمیزی از گذشته تا بحال با فضاهای معماری درگیر و مورد استفاده عموم قرار گرفته است. رنگ آمیزی ثابت فضای داخلی معماری اگر چه در ابتدای کار دارای هزینه نسبتا کمتری در بعد اقتصادی را به همراه دارد اما در بلند مدت باعث ایجاد یکنواختی در فضا می شود و آینده طرح بعد از تجدید رنگ و دکوراسیون داخلی، هزینه هایی را نیز به همراه خواهد داشت. لذا در جهت عدم یکنواختی و ایجاد تنوع در فضا معماری با بهره گیری از استانداردها در کنار راهکارهای مطرح شده در ادامه مقاله یک نوآوری در ایجاد انعطاف پذیری در رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی منزل ارایه خواهد شد. رنگ آمیزی استاندارد باید طبق مبانی معماری و روانشناسی رنگ بر انسان انجام شده و قابلیت ترکیب رنگ با توجه به نمودار زیر با عناصر متحرک را داشته باشد و با ترکیب با عناصر الحاقی متحرک باعث ایجاد رنگ جدید شود.

استفاده از رنگ در دکوراسیون داخلی به صورت متحرک

متحرک سازی رنگ در فضای معماری مستلزم رعایت دسته بندی تفکیک رنگ ها نسبت به هم و استفاده از عناصر الحاقی مانند صفحه های شفاف یا اشکال و یا صفحه ها با رنگ های مختلف -نور- آب و بازتاب رنگ با یکدیگر نام برد.
عناصر الحاقی بالا بر در آمیخته شدن با عناصر ثابت فضای معماری، باعث یک تنوع جديد شده و دکوراسیون داخلی معماری را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

استفاده از صفحه های الحاقی رنگ در دکوراسیون داخلی

در این قسمت دوحالت اتفاق می افتد یا نور تحت تاثیر صفحه ها قرار میگیرد یا رنگ ثابت با صفحه های رنگی متحرک که رنگ ها با بافت های مختلف روی هم قرار گرفته و تحت تاثیر هم قرار میگیرند. روش فوق رعایت استفاده از رنگ ها با تکنولوژی نانو را مهم می کند.
در این حالت یک رنگ ثابت بر روی دیوار فضای داخلی ساختمان وجود دارد و یکسری صفحات رنگی متحرک با جنس ها و شکل های متفاوت و رنگ متناسب با رنگ ثابت که تولید رنگ جدید کند در جایی از فضای داخلی ساختمان در طراحی خانه را که می خواهیم منعطف کنیم قرار می گیرند و با حرکت این صفحات تغییرات رنگ و فضای انعطاف پذیر ایجاد می شود. که در نهایت هر دو حالت باعث ایجاد تنوع در فضای داخلی ساختمان شده و به موازات آن حس دلبستگی به فضارا افزایش داده و رضایتمندی کاربران را موجب می شود.

نور و رنگ در طراحی داخلی
نور و رنگ در طراحی داخلی

از تاثیر نور بر رنگ در دکوراسیون داخلی منزل خود غافل نشوید

اثر نور بر تغییر رنگ دکوراسیون خانه مهم ترین عامل تاثیر گذار بر تغییر رنگ در دکوراسیون داخلی نور است با توجه به این مهم حالت زیر بیان می شود که صفحات رنگی با جنس ها و شکل های متفاوت در فضای داخلی ساختمان قرار میگیرند و با تابش نور با زاویه و رنگ مشخص و متناسب با رنگ صفحات که تولید رنگ جدید کند، تغییرات رنگ را در فضا به وجود می آورند و بسبب انعطاف پذیری در دکوراسیون داخلی می شوند. در این روش می توان نور را با استفاده از حبابی های خاص و با زوایای متفاوت به صفحات رنگی تاباند و شکلهای متنوعی با رنگهای متفاوت در فضا ایجاد کرد. نور به عنوان یکی از عوامل تغییر رنگ وقتی بر روی صفحات رنگی که با رنگ خود متناسب است و تولید رنگ جدید می کند بتابد در طراحی داخلی ساختمان و یا نمای خارجی ساختمان تغییرات رنگ ایجاد می شود و فضا را منعطف می کند.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر