نقش رنگ در دکوراسیون داخلی
28
مه

آشنایی با نقش رنگ در دکوراسیون داخلی (بخش دوم)

نقش رنگ در دکوراسیون داخلی معماران و طراحان داخلی به هنگام طراحی ساختمان را از نظر فرم، فضا، نور، رنگ، بافت مورد بررسی قرار می دهند، اما متأسفانه یکی از اجزایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد رنگ است. برای اینکه تاثیرات رنگ از همان ابتدا مشخص شود، باید آنرا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده از همان آغاز انتخاب نمود، نه اینکه بعد از اتمام طراحی، مبادرت به انتخاب آن کرد.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


نقش رنگ در دکوراسیون داخلی چیست

لازم نیست که طراحی رنگ، چیزی به هزینه های ساخت و ساز و یا تعمیرات اضافه کند. باید برای کار در پیش رو برنامه ریزی کنیم. بهترین راه این است که رنگهای نقاشی و سایر مصالح را به عنوان ترکیب ساده رنگ در نظر بگیریم موفق ترین طراحی رنگ در فضای داخلی باید در خور اهداف طراحی خانه باشد و به آن واکنش نشان دهد.

رنگ در دکوراسیون داخلی
رنگ در دکوراسیون داخلی

نحوه استفاده از رنگ در دکوراسیون داخلی بر روح و جسم انسان اثر می گدارد

مطالعات روانشناسان در زمینه تأثیر رنگ بر ادراک انسان از فضا و زمان حاکی از تأثیر رنگ بر حس وزن (سبکی و سنگینی)، دما (گرمی و سردی )، فاصله (دوری و نزدیکی ) و ابعاد بزرگی و کوچکی است. حتی مقیاس زمان نیز در فضاهای دارای رنگ های مختلف، متفاوت است و مجموعه این عوامل باعث می شود تا صرف نظر از سایر عوامل محیطی و خصوصیات فضایی، دو فضای یکسان با ترکیبات رنگی مختلف، تأثیرات کاملا متفاوتی را بر ادراک انسان بگذارند. رنگ ها نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه به طور آگاه و چه ناخود آگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت. رنگ در طراحی داخلی، احساس آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد و روی فرم تأکید میکند، ضمن آنکه باعث حس مقیاس هم میشود. کاربرد رنگ از یک فضای داخلی به فضای دیگر فرق میکند. در کاربرد رنگ، توجه به ویژگی های روانی افراد ضرورت دارد رنگ ها باعث ایجاد پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوتی در فشار خون، ضربان قلب، سیستم تنفسی، گوارشی و دمای بدن میشوند. کورت نوروسایکولوژیست، ادعا میکند حتی افراد کور رنگ دارای نوعی دریافت حسی اند که آنها را قادر می سازد رنگ را از طریق پوستشان حس کنند.
رنگ و نور در طراحی داخلی منزل به قدری ضروری هستند که باید در طی مراحل طراحی به عنوان امری مهم در نظر گرفته شود نه اینکه بعد از اتمام آن براساس کاربری فضاها با در نظر گرفتن این دو عنصر به عنوان عناصر اصلی طراحی، میتوان به آنها روح و جان داد و یا به عبارتی دیگر کاربریها را مشخص کرد. رنگ و نور در معماری داخلی چنان حائض اهمیت هستند که افراد چه آگاه چه نا آگاه از خاصیت های آنها تحت تاثیرشان قرار خواهند گرفت این تاثیرات به قدری قوی هستند که می توان گفت برای مثال فردی که ناراحت است با قرار گرفتن در فضایی با رنگ و نور شاد ناراحتی خود را فراموش می کند و بلعکس.

رنگ تاثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر روی افراد میگذارد و افراد واکنش های متفاوتی نسبت به رنگ های مختلف از خود نشان می دهند، عکس العمل افراد به فاکتورهای متعددی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت احساسی و ذهنی، به تجربه های خاص فردی بستگی دارد. البته نوع و شدت این واکنش ها نیز منحصر بفرد است.

رنگ ها دارای نیروی خاصی هستند و هر یک از طيف ها یک احساس عمیق را در محیط القا می کنند. رنگ ها عمیقا بر حالات، روحیه، رفتار و روابط عمومی و اجتماعی تاثیر میگذارند و سبب می شوند شما شدیدا احساس اعتماد به نفس و یا احساس نشاط و سرزندگی کنید و همچنین این امکان وجود دارد که احساس کسلی و بی حوصلگی را به شما القا کنند. رنگی که برای دکوارسیون اتاق خواب منزل خود انتخاب و استفاده می کنید نیز عمیقا در حالات روحی و روانی حاکم در منزل شما موثر است. بنابراین به نقش و تاثیر انواع رنگ ها در محیط بایستی توجه داشت تا انتخابی صحیح و مفید داشته باشید و بتوانید از محیط پیرامون خود لذت ببرید. در رنگ کاری فضای داخلی بسته به محیط بایستی فاکتورهای متفاوتی را در نظر گرفت.
با توجه به مباحث و تئوری های مطرح شده در زمینه رنگ در معماری داخلی به اهمیت این عنصر کاربردی در فضا پی برده که می توان رنگ و نور را مهمترین عامل شکل گیری فضای معماری قلمداد کرد. از این رو با تاثیرپذیری از مفهوم انعطاف پذیری در معماری و ایجاد رنگ آمیزی فضا می توان به تنوع رنگ در دکوراسیون داخلی در جهت یک فضای انعطاف پذیر اشاره کرد و به ضرورت استفاده مناسب این عامل مهم تشکیل دهنده دکوراسیون داخلی خانه تاکید کرد.

نقش رنگ در دکوراسیون داخلی منزل
نقش رنگ در دکوراسیون داخلی منزل

مفهوم انعطاف پذیری در دکوراسیون داخلی منزل

منظور از واژه انعطاف پذیری عبارت است از تغییر در فضای انسان برای پاسخگویی به شرایط و نیاز های جدید. بعضی از فضاها بدون نیاز به ساماندهی مجدد بسیاری از فعالیت ها را تامین می کنند بعضی دیگر از فضاها برای پاسخ به نیازهای مختلف قابل تغییرند .از آنجا که عناصر سازنده هر فضای معماری تعریف کننده کلیت آن هستند، برای دست یافتن به فضایی انعطاف پذیر، باید عناصر سازنده یا اجزای آن نیز انعطاف پذیر باشند.
همه انسان ها به حد متعادلی از ثبات و تنوع در زندگی روزمره نیازمندند. همانطور که تنوع بیش از اندازه موجبات اغتشاش و نابسامانی هایی را ایجاد می نماید، یکنواختی مداوم فضا و عدم وجود امکان تغییر و تطابق و تنوع حاصل از آن، موجب کسالت بار شدن فضا می گردد. توجه به انعطاف پذیری در فضای زندگی، حدی از سر زندگی و پویایی را موجب می گردد. مکان هایی که بتوانند برای منظور های متنوعی به کار آیند، در مقایسه با مکان هایی که برای کاربری مشخص و محدودی طراحی شده اند حق انتخاب های بیشتری را به کاربران عرضه می دارند. محیط هایی که قابلیت عرضه چنین گزینه هایی را داشته باشند داری کیفیتی هستند که آن را انعطاف پذیری می نامیم. انعطاف پذیری در لغت به معنای قابلیت برای تغییر پذیری، قابلیت برای بازگاری با شرایط و تغییرات جدید، تغییر پذیر بودن، قابلیت برای مقابله با شرایط متغیر و قابلیت تغییر به آنانی است انعطاف پذیری در طراحی شامل فعالیت هایی است که در ارتباط با تغییر پذیری برای دست یابی به عملکرد و کاربری جدید صورت می پذیرد. در معماری و طراحی محیط، منظور از واژه انعطاف پذیری فضایی و سازماندهی فضایی انسان ساخت و تغییرات در آن برای دستیابی به شرایط، نیازها و کاربست های جدید است.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر