طراحی دکوراسیون داخلی

  • خانه
  • /
  • طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی چیست

طراحی دکوراسیون داخلی هنر زیباسازی فضا با استفاده از ایجاد هماهنگی و هارمونی در محیط با به کار گیری اصول چیدمان و ترکیب رنگ و انتخاب لوازم است. چگونگی به دنیا آوردن فضای معماری به گونه ای که بتواند برانگیزاننده غرور شود و میان آنچه ماده یی شده و میان آن کس که به بهره وری از آن پرداخته، پلی بسازد که بر روی آن بتوان دو سویه حرکت کرد، مشروط از عاملیت و عملکرد است که بدون کنش، تدبیر و ابداع تحقق نمی یابد. عاملیت و عملکرد فضا ها را تغییر می دهند و نهایتا کنش به سوی آن تجربه های انسانی و زیبایی شناسی را دگرگون خواهد کرد.

طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی

تاثیر زیبایی طراحی دکوراسیون داخلی بر انسان

عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در هفت سال اول زندگی او شکل می گیرد، فرآیند رشد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیاری است. فعالیت، به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودک فرآیندی است که در ارتباط با فضا و محیط کودک، رشد همه جانبه او را موجب می گردد. همه دوست دارند خانه ای کامل و ایده ال داشته باشند. خانه حریم شخصی است و بعد از یک روز کاری پراسترس طبیعی است که بخواهیم در جایی آرامش بخش باشیم و این اساس طراحی داخلی دکوراسیون است. دکوراسیون نکات ظریفی دارد که در این کتاب با مهم ترین آنها آشنا می شوید. طراحی دکوراسیون داخلی به مجموعه اعمالی که جهت بهینه سازی و یا ایجاد تغییر در فضای داخلی بناها از لحاظ ساختار، چیدمان عناصر، نور و رنگ انجام می شوند، گفته می شود.

هدف  طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی به منظور ارائه راه حل هایی برای سهولت در استفاده ساکنان و پدید آوردن فضایی مناسب، بسته به نوع کاربری بنا انجام می شود. طراحی دکوراسیون داخلی یک حرفه چند تزیینی است که محیط داخلی ساخته شده در یک سازه در هر خلاقیت و راه حل تکنیکی، کاربردش را به دست آورد. این راه حل ها کاربردی هستند، بالا بردن کیفیت زندگی و فرهنگ ساکنین، به شکل زیبا طلبی جذاب هستند. طرح ها به منظور پاسخ به نیازمندی های منظم و هماهنگ با آن خلق شده اند، و اصول قابلیت محیطی را تشویق می کنند روند طراحی دکوراسیون داخلی یک روش شناسی قاعده دار و هماهنگ را دنبال می کند. شامل تحقیق، تحلیل و انضمام دانستنی در روند خلاقیت که به وسیله آن احتیاجات و منابع مشتری را به ارضا می رساند و به تولید یک فضای داخلی که هدف پروژه را ایجاد می کند می رسد.

هدف طراحی دکوراسیون داخلی
هدف طراحی دکوراسیون داخلی

وظایف طراح دکوراسیون داخلی

یک طراح داخلی کارش را فراتر از خیلی از انضباطها، از جمله روانشناسی محیطی، معماری، طراحی تولیدی و دکوراسیون تجاری (از نظر زیباشناسی و فضایی) ترسیم می کند. آنها فضاهایی تقریبا از هر نوع ساختمان شامل هتلها؛ فضاهای اداری؛ مدارس؛ بیمارستانها؛ فضاهای مسکونی خصوصی فروشگاه ها، رستورانها؛ تئاترها و ترمینال های فرودگاه را طرح می دهند. امروزه طراحان داخلی باید با جزییات معماری مانند طرح های کف، تعمیرات خانه و دستورالعمل های ساختمان هماهنگ باشند. بعضی از طراحان داخلی واقعا معمار خوبی هستند. ولی در کل یک طراح داخلی باید تحت نظارت یک معمار (آرشیتکت) فعالیت نماید. و در قلمرو قدرتی که دولت حرفه را درست کرده، طراحان باید از وضعیت های مختلف زیادی دیدن کنند و شایستگی شان را در تمام حوزه حرفه نشان دهند نه فقط در یک تخصص. طراحان ممکن است اقدام به تهیه اعتبارنامه تخصصی که شرکتهای خصوصی ارائه داده اند کنند. طراحی دکوراسیون داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این رو موضوع طراحی دکوراسیون داخلی به هیچ وجه محدود ا به اقشار مرفه و خانه های اعیانی نیست. طراحی دکوراسیون داخلی می تواند برای کل جامعه و طبقات کم درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای ۶۰ یا ۶۰ متری آپارتمانها فراهم کنیم، طراحی دکوراسیون داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. طراحی دکوراسیون داخلی می تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم. از آنجا | که طراحی دکوراسیون داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد.

از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که می خواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد. طراحی دکوراسیون داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفهها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در بر می گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید به طور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند. طراحی دکوراسیون داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار می گیرد، به همان میزان که شامل جنبه های کاربردی، ساختاری و فنی می شود، طراحی تجسمی و جنبه های دیداری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. از این رو طراحی دکوراسیون داخلی اغلب در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن، بایستی تا حد نسبتا زیادی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود. طراحی دکوراسیون داخلی مجموعه [دانش فن و هنری است که با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت و … سعی در بهینه سازی فضاها و دستیابی به کارائی و کارکرد مناسب در کنار زیبائی معانی و معناها می باشد. طراحی دکوراسیون داخلی با ایجاد مجموعه ای از بایدها و نبایدها “کثرتها و کاستی ها “و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا “طبیعت در برابر هندسه معماری ارگانیک)” داخل در برابر خارج و هم چنین قدرت و منطق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر که در اوج وجود به تفاهم رسیده اند) می کوشد ارتباط معنائی و فرمال (formal) را مفهوم بخشد.

در واقع طراحی دکوراسیون داخلی به وسیله این ترکیب می خواهد به اهداف مورده نظر خود در طراحی فضا دست یابد. در طراحی دکوراسیون داخلی با ایجاد ضرب و آهنگ در هندسه می توان احساسات انسانی را بیدار ساخت در تمامی ابعاد نفوذ کرد و حرکت هایی غیر از حرکت های عمودی و افقی ایجاد کرد. ما در معماری با فرکانس های نوری که طول و عرض و ارتفاع را تعریف می کنند، سروکار داریم و موقعی که این سه به موجزترین شکل واقع شود، شما احساس زیبایی می کنید. مجموعه ای از اشکال هندسی، که به صورت مجرد و بی هیچ واسطه ای در فضایی دو بعدی تعین یافته اند.

وظایف طراح در طراحی دکوراسیون داخلی
وظایف طراح دکوراسیون داخلی

ویژگی های طراحی دکوراسیون داخلی اصولی

تناسبات، ابعاد، غلظت، تونالیته رنگ های استفاده شده و تحریکات حسی موجود در هر اثر ، بیانگر هماهنگی دقیق در اجزاء است. انسان به واسطه گرافیک محیطی در کنار طراحی دکوراسیون داخلی با محیط پیرامون خود سخن می گوید، و با دیگران ارتباط برقرار می کند. طراحی دکوراسیون داخلی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش موثر دارد. محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن بتواند فارغ از فشارهای ناخواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. گرافیک محیط زیبایی بصری و نظم و هماهنگی مطلوب فضا است. مقصود از تمام طرح های گرافیکی برای محیط داخلی و خارجی ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع کننده است. مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیباسازی، نظم و انسجام بخشیدن به فضای و گسترش حیطه فعالیت طراحی دکوراسیون داخلی، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می رود.

طراحی دکوراسیون داخلی در گذشته

چینی های باستان برای جذب انرژی های مثبت فضای منزل خود به نوع خاصی از چیدمان لوازم و اثاثیه منزل تمسک جسته و معتقد بودند این شیوه می تواند کمک موثری برای ایجاد فضایی آکنده از صلح، دوستی و سلامت باشد؛ روشی که از سالیان بسیار گذشته در چین رواج داشته و با گذشت زمان با تغییرات فرهنگ و تمدن بشری همسو شده و هنوز نیز مورد توجه بسیاری از مردم چین و سایر کشورهای جهان قرار دارد. فنگ شویی یک شیوه چیدمان لوازم و اثاثیه منزل است که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی گردد. این روش هنری است برای قرار دادن لوازم منزل به سبکی درست، به طوری که در محیط به یک هارمونی و یکپارچگی خاصی جهت جذب انرژی مثبت محیط دست یابیم. این هارمونی می تواند خانه، روابط اجتماعی، ثروت، سلامت و  سایر ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد. فنگ شویی برای افرادی که از آن هیچ اطلاعی ندارند شیوه ای بسیار پیچیده و دشوار به نظر می رسد زیرا در این سبک قوانین زیادی وجود دارد که مطلع بودن و پیروی از آنها باعث بهره مندی از انرژی مثبتی که در فضا وجود دارد شده و صلح، دوستی، سلامت و خوشبختی را برای ما هدیه می آورد.

بهترین شکل ساختمان در این سبک می تواند شکل مربع یا مستطیل باشد. خانه های باریک و دراز نمی توانند محل مناسبی برای زندگی افراد مستقر در آن باشند چرا که براساس قوانین فنگ شویی از فضای مناسب برای دریافت انرژی های مثبت برخوردار نیستند. در طی سالیان طولانی این شیوه چیدمان لوازم منزل و یا محل کار پیشرفتهای چشمگیری کرده است. تاقچه ها، رف ها، ارسی ها، هشتی ها، حوض ها و باغچه ها تنها شماری از عناصر کالبدی طراحی فضای داخلی در ایران هستند. روش معماران گذشته ایرانی در به کارگیری این عناصر، در راستای آن بوده تا از جذابیت فرم کاسته شود و به غنای فضا افزوده گردد. این همان هندسه همراه با تزیینات است. به نظر می رسد طراحی داخلی در ایران از یک سو در چنبره نوستالژیای تاقچه ها، رفها و آرسی های قدیم گرفتار مانده و از سوی دیگر به دکوراسیون فضای داخلی و ابعاد دراماتیک و تزیینی فضاها تقلیل یافته است. با تمام اینها، طراحی داخلی فرآیندی است که همزمان می بایست سویه های زیباشناختی و عملکردی را سامان دهد. طراحی داخلی یک ساختمان، داستانی است که شخصیت اصلی آن خود انسان است؛ در این بین حضور او در این فضا، چگونگی آن و ویژگی های فضایی که انسان در آن قرار می گیرد. می تواند تداعی کننده  اصولی باشد که در معماری داخلی ایران از آن بهره برده می شد.

مردم برای تامین سرپناه و بیان احساس خود در مورد فضای زندگی نیاز به خانه دارند. به علاوه، خانه فضایی مانوس فراهم می کند تا افراد به راحتی در آن زندگی کنند. مردم می خواهند قلمروی داشته باشند که صرفا مختص آنها باشد.

ایده آل این است که خانه با طبیعت اطراف خود یا طبیعت مصنوع پیرامونش هماهنگ باشد. مردم می خواهند خانه هایشان از نظر اقتصادی با صرفه باشد، از مصالح سالم و بی عیب استفاده شود، ترکیب خوب و محکمی داشته باشد و بتواند اجزاء ساخته شده اش را نگه دارد، بدون این که برای دوام خود احتیاج به نیروی اضافی یا هزینه های سنگین داشته باشد. به علاوه، آنها می خواهند خانه هایشان با فعالیتهایشان مطابقت داشته باشد، به روز و با رویاهای آنان هماهنگ باشد.

خانه بخش کوچکی از دنیای بزرگ است، اما برای مردمی که در آن زندگی می کنند ، خانه می تواند تمام دنیای آنها باشد. خانه پوشاک، ماشین، فضای کار، کلکسیون کارهای هنری و فضای خواب و استراحت آنها را در خود جای می دهد.

هر خانه ای در متن و زمینه خاصی قرار می گیرد؛ ممکن است در قطعه زمینی در جنگل یا در چمنزار واقع شده باشد یا در شهرک یا در شهر یا محدوده خاصی در یک ساختمان.ساکنان در فضا یا ساختمان جدید خود معمولا فضای زندگی مورد نظر خود را با استفاده از رنگ، نور و مبلمان ایجاد می کنند و به گونه ای شکل فضا را تغییر می دهند. تادائو آندو از خانه مفهوم جالبی ارایه می دهد که می توان استفاده مناسبی از آن نمود وی می گوید:

از میان فضاهای پیرامون، خانه بلافصلترین فضای مرتبط با آدمی است . به طور روزمره از او تاثیر می گیرد و بر او تاثیر می گذارد. اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند. مجموعه حواس پنجگانه به طور دایم سرتاسر آن را طی می کند و در مدت کوتاهی بدان خو می گیرد . خانه تنها مکانی است که اولین تجربه های بی واسطه با فضا در انزوا و جمع در آن صورت می گیرد. خلوت با خود، همسر و فرزندان و دیگران، همه و همه بی تعرض غیر در آن ممکن می گردد.