طراحی داخلی محیط های درمانی (بخش سوم)
01
مه

طراحی داخلی محیط های درمانی (بخش سوم)

همان طور که در مقالات قبلی گفتیم نوع چیدمان و طراحی داخلی و حتی نوع دکوراسیون خانه به روی افراد بیمار و در روند بهبودی بیماران بسیار تاثیر گذار می باشد. تحقیقی در مراکز درمانی انجام داده ایم که امروز در این مقاله نتایج تاثیر چیدمان و دکوراسیون داخلی را به روی افراد بیمار به شما ارائه می دهیم.
تحقیق در سالن انتظار بخش شیمی درمانی سه مرکز درمانی بزرگ واقع در شهر شیراز انجام شد:
(۱) سالن انتظار بخش شیمی درمانی درمانگاه امام رضا (ع)
(۲) سالن انتظار بخش شیمی درمانی درمانگاه مطهری
(۳) سالن انتظار بخش شیمی درمانی بیمارستان نمازی
در این محیط ها ۲۴۰ بیمار ۸۰ بیمار ( ۴۰ مذکر و ۴۰ مؤنث) از هر سالن انتظار – بین سنین ۴۵ تا ۶۰ سال مورد پرسش قرار گرفتند. براساس مقالات، گروه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال، میان سال در نظر گرفته شده است. به دلیل اینکه درمانگاه ها توسط این گروه سنی زیاد استفاده می شوند، آزمودن ارزیابی های ادراکی گروه های سنی متفاوت در این مکان ها امکان پذیر نبود. تحقیقی توسط سینها و نایار نشان داده است که مردم مسن تر در شرایط پرازدحام به طور منفی تحت تأثیر این موقعیت قرار می گیرند. بنابراین، مطالعه ی حاضر قصد دارد که درجه ی نارضایتی گروه میان سال را در فضاهای پر ازدحام بفهمد. پرسشنامه در طول هفته در ساعات مختلف توسط بیماران و همراهانشان پاسخ داده می شد. هیچ یک از سالن های انتظار مورد مطالعه در این کار از قبل نوبت نمی دهند، در نتیجه بیماران کم صبر و حوصله در ساعات اولیه ی روز به مرکز درمانی مورد نظر مراجعه می کنند تا برای دریافت درمان پزشکی شماره ی نوبت بگیرند. برای همه سالن های انتظار منشی شماره ها را صدا می زند.
سؤالات پرسشنامه طراحی داخلی به صورت زیر گروه بندی شده بودند:
الف) فراوانی و دوره ی استفاده از درمانگاه
ب) ارزیابی کیفیت واقعی محیط و کیفیت ادراکی محیط در سالن های انتظار زیر گروه الف شامل سؤالات مستقیم که اطلاعات آماری را به دست می دهد می باشد.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


 

چیدمان محیط درمانی
چیدمان محیط درمانی

زیرگروه ب بر کیفیت فضایی واقعی و ادراکی هر فضای مورد مطالعه تمرکز دارد. پاسخگوها باید پاسخ هرکدام از سؤالات را بر روی یک مقياس لكرت از ۱ (کاملا موافق) تا ۵ (کاملا مخالف) ارزیابی کنند. فاکتورهایی که کیفیت های فضایی ادراکی سالن های انتظار را اندازه گیری می کنند(دلباز بودن، میزان روشنایی، وجود هوای تازه، چشم اندازها، میزان سروصدای موجود توسط پاسخگوها پس از آشنایی آنها با این فاکتورها ارزیابی شدند. معیارهای ارزیابی کیفیت فضایی، مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که این معیارها در سه مؤلفه اصلی، به شرح ذیل قابل خلاصه شدن می باشند:
(۱) جا و روشنایی
(۲) کیفیت هوای موجود و چشم انداز
(۳) شلوغی و دمای محیط. از بیمارانی که در فضای انتظار بودند درخواست شد که به پرسشنامه پاسخ دهند.


ویژگی های محیطی مراکز درمانی مطالعه شده برای طراحی داخلی محیط های درمانی

هر سه مرکز درمانی مورد مطالعه در این تحقیق جزء بهترین درمانگاه های موجود در جنوب کشور می باشند، به دلیل کادر پزشکی مجرب میزان مراجعه کنندگان از سایر نقاط استان و کشور به این مراکز بسیار زیاد می باشد. بخش شیمی درمانی درمانگاه امام رضا (ع) در طبقه سوم ساختمان این درمانگاه واقع شده است. ساختمان این درمانگاه دارای طرحی متقارن با چند واحد مختلف طبقاتی بدون نشان اختصاصی و یکنواخت می باشد که به صورت منظم سازمان یافته اند. این بخش روزانه تقریبأ ۳۰۰ مراجعه کننده دارد و به صورت نیمه وقت (۱۴-۸) به بیماران خدمت رسانی می کند. بخش شیمی درمانی درمانگاه مطهری در طبقه پنجم ساختمان این درمانگاه واقع شده است. از نظر طرح کلی پلان مانند درمانگاه امام رضا (ع) می باشد با این تفاوت که قدمت این درمانگاه بیشتر می باشد. میزان مراجعه کنندگان به بخش شیمی درمانی این درمانگاه روزانه تقریبا ۲۰۰ نفر می باشد و به صورت نیمه وقت (۱۴-۸) به بیماران خدمت رسانی می کنند. بخش شیمی درمانی بیمارستان نمازی در زیرزمین ساختمان این بیمارستان واقع شده است. روزانه بالغ بر ۳۰۰ مراجعه کننده دارد و از ساعت ۸ الی ۱۵ به صورت یکسره خدمت رسانی میکند. هر سه سالن انتظار مطالعه شده در این تحقیق در اندازه، ارتفاع، رنگ دیوارها و کف و میزان استفاده از نور مصنوعی تقریبا مانند هم هستند ولی از نظر فضایی متفاوت از یکدیگر طراحی شده اند که در تصاویر زیر قابل مشاهده می باشد.


تحلیل داده ها و نتایج طراحی داخلی محیط درمانی برای طراحی داخلی محیط های درمانی

بیماران حاضر در سالن انتظار درمانگاه ها که در تلاش برای دریافت تشخیص کلینیکی هستند تنها می توانند از مکان ساختمان ها برای دوره ی محدودی از ساعات یک روز استفاده کنند و روزها و یا ماه های آینده باز گردند. فهمیده شد که نسبت دوره ی استفاده ی افراد از این درمانگاه ها ۶۵ کوتاه مدت (کمتر از ۱٫۵ سال)  بین ۵, ۱ تا ۲ سال و بلند مدت (۲,۵ سال و بیشتر) می باشد. از طرف دیگر، فراوانی استفاده، ۲۴٫۵۸٪ به طور مکرر (هر روز، هفته ای یکبار)،  متوسط (ماهی یکبار، چند ماهی یکبار) و ۵. به ندرت (یکبار یا دوبار در سال) بود. کیفیت عملکردی واقعی فضاها همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد کیفیت فضایی واقعی سه فضای انتظار از نظر ظرفیت فضا، تعداد صندلی ها، رنگ جداره ها، ارتفاع و … تقریبا مشابه بود اما کیفیت عملکردی این سه فضا از نظر میزان انتظار در صف و یا مسیریابی افراد در این بخش مورد تحلیل قرار می گیرد. مشکل در جهت یابی و یافتن مسیرهای دسترسی یکی از مولفه هایی است که باید مورد کنترل قرار می گرفت تا سه مرکز درمانی از این جنبه تفاوت معناداری نداشته باشند. در مورد مشابه، باسکایا و همکارانش درباره ی مشکل پیدا کردن راه، هشدار داده بودند که ممکن است نتایج تحقیق را تحت الشعاع قرار دهد. با توجه به تقارن تقريبي پلان مراکز درمانی مورد مطالعه، عملکرد در یافتن راه و جهت یابی فضایی، هم از نظر دقت و هم از نظر زمان عكس – العمل مطلوب و در هر سه فضای مورد مطالعه تقریبا مشابه بود و فاقد تفاوت معنادار بود. نتایج آماری مطالعه ی حاضر نشان میدهند که شمار بیمارانی که درباره ی میزان انتظار در صف شکایت می کردند خیلی زیاد نبود.

طراحی داخلی محیط درمانی
طراحی داخلی محیط درمانی

طراحی دکوراسیون داخلی فضای درمانی

بر اساس نتایج آنوال، تفاوت بین متغیرهای مستقل (درمانگاه امام رضا (ع)، درمانگاه مطهری و بیمارستان نمازی) در زمینه ی کیفیت کارکردی سالن های انتظار در مورد میزان انتظار در صف از نظر آماری قابل اغماض بودند. علاوه بر این، در تمام سالن های مطالعه شده، بیماران منتظر در صف می توانستند از صندلی های تعبیه شده در فضا استفاده کنند. نتایج نشان می دهد که در همه ی سالن های انتظار تعداد بیماران شاکی از ناکافی بودن صندلی ها کم بوده است. همانطور که انتظار می رفت، دشواری های خاصی از نظر کارکرد واقعی سالن های انتظار سه مرکز درمانی که نتایج تحقیق را تحت تأثیر قراردهد وجود نداشت. کیفیت اضطرابی مراکز درمانی ذات پر استرس می باشند، فرضیه این بود که بیماران و مراجعه کنندگان به این مراکز نیز هنگام ورود به خودی خود دارای اضطراب می باشند. برای بررسی این موضوع و مقایسه کیفیت اضطرابی در سه فضای مورد مطالعه با مشورت اساتید بخش روانشناسی دانشگاه شیراز از پرسشنامه سنجش اضطراب چارلز اشپیلبرگر استفاده شد. تحلیل نتایج آزمون فرضیه ی تفاوت اضطراب با توجه به تفاوتهای محیطی سه بیمارستان بر اساس نتایج آماری به دست آمده و درجات آزادی بین گروهی و درون گروهی نشان داد که تفاوت معنا داری در اضطراب با توجه به نوع بیمارستان وجود ندارد.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر