طراحی داخلی محیط های درمانی
29
آوریل

طراحی داخلی محیط های درمانی (بخش دوم)

هدف این تحقیق بررسی ارزیابی بیماران از سالن های انتظار در شرایط شلوغ و با تعریف های فضایی متفاوت می باشد. در ادامه ی مباحث نظری درباره ی شلوغی، یک تحقیق عملی که رفتار بیمار غیر بستری را تحت شرایط شلوغی توصیف می کند، در سه سالن انتظار سه مرکز درمانی بزرگ واقع در شهر شیراز که ویژگی های محیطی تقریبا مشابه ولی تعریف فضایی های متفاوتی از یکدیگر دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. پیشینه تحقیق شواهد و مدارکی وجود دارد که بیان می کنند طراحی فیزیکی سالن انتظار، می تواند از تاثیر منفی استرس بر استفاده کنندگان، جلوگیری کند در کاری که اخیرا انجام شده، باسکایا و همکارانش نشان داده اند که وقتی کیفیت فیزیکی یک سالن انتظار بالا باشد، نقص های کارکردی موجود و مشکلات، کمتر مورد توجه قرار می گیرد و فضا خوشایند تر به نظر می رسد.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


طراحی دکوراسیون داخلی محیط  درمانی

لیدر و همکارانش دو مدل فضای انتظار(محیط مدرن و سنتی) را بر حسب تأثیر آنها بر ارزیابی های محیطی و میزان استرس گزارش شده از افراد و برانگیختگی و میزان رضایت آنها و ضربان قلب ۱۴۵ بیمار غیر بستری با هم مقایسه کردند. ارنیل و دولين تأثیر محیط فیزیکی سالن انتظار را بر درک اشخاص از کیفیت مراقبت های پزشکان، مورد بررسی قرار دادند. با استفاده از یک مقیاس آنالوگ بصری، پاسخ دهندگان کیفیت مراقبت های دریافت شده از سوی پزشک و محیط فضای انتظار هر دکتر را رتبه بندی کردند.
آنالیز فاکتور رتبه بندی مراقبت و محیط، فاکتورهایی را تولید کرد که با فرضیه ی آنها مطابقت داشت. به این شکل که کیفیت مراقبت دریافتی از دید مراجعه – کنندگان در آن دسته از سالن های انتظاری بهتر توصیف شده بود که به خوبی مبلمان شده، نور مناسب و ظاهری گرم داشتند و شامل قاب عکسهای هنری بودند. برخلاف آن، کیفیت مراقبت در سالن های انتظاری که مبلمان کهنه داشتند، تاریک بودند، دارای هیچ کار هنری نبودند و یا دارای تجهیزات نامرغوب بودند و ظاهری سرد داشتند، پایین تر ارزیابی شده بود. به طور مشابه، میلر بر این نکته تأکید کرده که طراحی درست و دقیق فضا های انتظار می تواند به کاهش برخی استرس های دریافت شده در محیط بیمارستان کمک کند. اما در مقالات، تاکنون هیچ تحقیقی برای آزمودن تأثیر کیفیت فضایی و نحوه تعریف فضایی، که همان تعریف مرز فضایی در ارتباط با سیرکولاسیون است، بر روی وضعیت روانی بیماران در سالن های انتظار شلوغ وجود ندارد. مطالعه ی حاضر، حداقل مشکلات عملکردی (حداقل انتظار در صف، جای نشستن کافی، مسیریابی راحت و غیره را در سه مرکز درمانی بزرگ یک محیط ذاتا پراسترس – مورد بررسی قرار می دهد.

طراحی داخلی محیط  درمانی
طراحی داخلی محیط  درمانی

برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


طراحی داخلی محیط های درمانی

گذشته از این، هیچ بحثی در مورد تاثیرات محیط بر سلامت نمی تواند بدون توجه به پدیده ی ازدحام، به طور همه جانبه و کامل در نظر گرفته شود. لذا تحقیقات باید در حالت ازدحام محیط انجام گیرد. همانطور که در این تحقیق اشاره شده است، کیفیت فضایی تنها متأثر از وجود یا عدم وجود عناصر معماری داخلی (نظیر پلکان ها، اتاق ها و غیره)، میزان روشنایی، ارتفاع طبقه و غیره نیست، متغیرهایی مانند ازدحام ایجاد شده توسط دیگر کاربران نیز می تواند بر آن تاثیر گذار باشند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی این موضوع بوده است که آیا یک طرح معماری می تواند بر ارزیابی های ادراکی کاربران در شرایط ازدحام تأثیر بگذارد یا خیر. میزان ازدحام ادراک شده» (همانطور که توسط ارگلو و همکارانش نامگذاری شده است موضوع اصلی بحث این تحقیق است. سوالات تحقیق پرسیده شدند تا دیده شود که آیا تراکم فضایی به طور قابل توجهی بر دریافت های بیماران از ویژگی های محیطی فضا تأثیرگذار است یا خیر. در این رابطه، فرضیه این بود که ارزیابی های ادراکی کاربران، بسته به نحوه ی تعریف مرز فضایی مرتبط با فضای سیرکولاسیون و فضای نشستن متفاوت است. این یک واقعیت است که کاربران با افزایش جمعیت، راحتی و امنیت کمتری در فضاهای دکوراسیون داخلی عمومی احساس می کنند که این اختلال حتی در فضاهای کم استرس تر نیز وجود دارد و احتمال این که فضا منفی تر درک شود بیشتر است، یعنی فضا، پرسروصداتر، با هوای تازه ی کمتر و افسرده کننده تر درک شود.


تاثیر دکوراسیون داخلی بر روی افراد بیمار

همانطور که ایوانس بیان کرده است مطالعات مختلفی در زمینه ادراک ازدحام و شلوغی وجود دارد که نشان میدهند «میزان فضای موجود»، «در معرض دید قرار گرفتن»، ارتفاع طبقه»، «باز بودن پیرامون»، «روشنایی» و «وسعت دید»، تأثیرات ازدحام بر رفتارهای انسانی را تعدیل می کنند. سینها و پراکاسواتی عوامل فضایی تأثیر گذار بر ازدحام ادراک شده را مورد بررسی قرار داده اند و دریافته اند که مردم با یک آرایش فضایی باز و ترتیب دادن مبلمان در کناره ها شلوغی کمتری را احساس می کنند. ارتفاع طبقه، عامل فضایی دیگری است که توسط کایا و ارکیپ مطالعه شده است. آنها نسبتی میان ارتفاع از زمین و شلوغی ادراک شده ارائه داده اند، به این صورت که در طبقات بالاتر شلوغی بیشتری ادراک می شود.

تاثیر دکوراسیون داخلی بر روی افراد
تاثیر دکوراسیون داخلی بر روی افراد

طراحی دکوراسیون خانه

یکی دیگر از موضوعات مطالعه ی حاضر این است که اثرات «جنسیت» به عنوان یک متغیر مستقل در دریافت و ادراک سنجیده شود. براساس یک تحقیق تجربی، پیش بینی شده بود که عکس العمل های جنس مذکر متفاوت از جنس مونث باشد در مقالات مختلف، نقش جنسیت، به عنوان یک عامل اصلی در به وجود آمدن تفاوت های رفتاری در نظر گرفته می شود با توجه به مطالعات کاستا و همکارانش به نظر می رسد جنس مذکر بیشتر منطقی و تحلیل گر هستند زیرا آنها بر نشانه های برجسته ی معدودی تمرکز دارند و جنس مؤنث ذهنی و شهودی هستند زیرا آنها در جستجوی ارتباط میان همه ی خواص موجود هستند در واقع در مقایسه با جنس مذکر، به نظر میرسد جنس مونث در کدگشایی نشانه های غیر زبانی دقیق تر هستند و آنها بیشتر ظاهرگرا و ذاتا حساس و رمانتیک در نظر گرفته می شوند در مطالعه ی دیگری داب و مرگان دریافتند که میزان رضایتمندی جنس مونث بسیار تحت تاثیر احساسات منفی اولیه ی آنها بوده است، در حالیکه میزان رضایتمندی جنس مذکر به احساسات مثبت اولیه آنها بستگی داشت. به طور مشابه، استکلس و همکارانش و همچنین ایوانس بیان کردند که جنس مذکر، ازدحام را بیشتر درک می کنند و بیشتر از جنس مؤنث تحت تأثیر منفی قرار می گیرند. بنابراین جنس مؤنث و مذکر به نظر می رسد عکس العمل متفاوتی نسبت به عوامل محیطی نشان می دهند.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر