دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری
01
ژوئن

دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری چگونه باید باشد؟(بخش چهارم)

اثرات روانی رنگ ها در اهمیت رنگ های فضاهای داخلی و نفوذ آنها بر افراد، زمانی روشن می شود که به این واقعیت توجه کنیم که تقریبا به طور متوسط دو سوم وقتمان را در محیط های بسته سپری می کنیم. رنگ یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سبک و سیاقی است که بدان طریق با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کنیم، این محیط چگونه به نظر می رسد و چه احساسی را به خود فرد القا می کند؟ در این میان رنگ بیش از هر عامل مستقل دیگر می تواند فضای کسالت بار و یکنواخت اطراف را به مکانی روح بخش و مطلوب مبدل سازد.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


اثرات روانی رنگ هنگام طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان اداری

نباید از رنگ ها ترسید

برای آنکه بتوانیم ارتباطی درست میان طبیعت خود، با دکوراسیون داخلی فضای کار برقرار سازیم، باید بیاموزیم که ترس از مقاومت بودن با سایرین و منحصر بودن را از خود برانیم، ترسی که بیشتر اوقات مانع از این می شود که افراد رنگ ها را به بازی بگیرند. این امر شجاعت خطر کردن را برای رسیدن به خود شناسی بیشتر از آنها می گیرد. اکثر ما به افرادی شرطی مبدل شده ایم، غالبا خود را در حصاری از رنگ های معقول، بی روح، خنثی، کم رنگ و بی رمق قرار می دهیم. رنگ هایی که مانع از بروز احساسات و نمایان شدن خود واقعی ما می گردند. به منظور کمک کردن به درهم شکستن این موانع و گرفتن بیشترین بهره از رنگ ها در محیط اطراف خود، لازم است به کشف اطلاعات گسترده تری درباره ارتباطات فردی خویش با رنگ ها نایل گردیم و مواردی را درک کنیم که علاقه مندی یا بیزاری نسبت به رنگ های خاص در مورد ما آشکار می سازند. با بذل توجه بیشتر به قدرت رنگ ها در طراحی داخلی فضای کار خود، ممکن است از آنچه به واسطه این کار نمایان می گردد، به شکلی خوشایند یا نا خوشایند غرق حیرت شویم.

مبلمان دکوراسیون داخلی اداری
مبلمان دکوراسیون داخلی اداری

به کار گیری رنگ بر ساس نوع سقف ها

نکته بسیار مهمی که لازم است به هنگام طراحی رنگ در طراحی خانه دکوراسیون فضای کار به خاطر داشت این است که رنگ ها معمولا در فضاهای وسیع، غلیظ تر به نظر می رسند. بهتر است برای سقف ها رنگ روشن تری در مقایسه با رنگ سایر بخش های فضا انتخاب کنید. این کار خصوصا در شب و نبود منبع نور طبیعی، به حفظ نور کمک می کنند. رنگ های رایج برای سقف ها عبارت اند از سفید یا سفید مایل به خاکستری یا زرد. با این حال در صورتی که مایل باشید سقف، کوتاه تر از ارتفاع واقعی اش به نظر برسد، برای رنگ آن می توانید از رنگی تیره تر از رنگ سایر بخش های فضا استفاده کنید. در اتاق هایی که سقف کوتاه تری دارند، می توان احساس صمیمیت و خودمانی بودن کرد با این حال ممکن است سقف های خیلی بلند احساسی از سرکوب شدگی به ما القا کنند و سبب بروز بیماری ترس از فضاهای تنگ و محصور گردند. رنگ های رایجی که برای دیوارها به کار می روند، بین رنگ های روشن، متوسط و سفید متغیرند. در اینجا نیز دلیل انتخاب چنین رنگ هایی این است که بتوان از نور، بیشترین بهره را برد، اما اگر امکان ورود نور زیاد به داخل اتاق وجود داشته باشد، به جای آنها از سیاه آمیخته های تیره تر استفاده می کنند. افزودن نور مصنوعی به اینگونه رنگ آمیزی می تواند فضایی چشمگیر و جالب توجه را خلق نماید.رنگ کف اتاق ها معمولا بین سیاه آمیخته هایی متوسط و تیره متغیر و یا به روشنی رنگ دیوارها باشند. نکته ای کاربردی که به هنگام انتخاب رنگ کف فضاها مدنظر قرار می گیرد، این است که چنین رنگ هایی به حد کافی برای روشن دادن چرک، لک و فرسودگی تیره باشند. در صورتی که مایل به استفاده از رنگ های روشن تری هستید، آنها را در بخش هایی از طراحی داخلی ساختمان به کار ببرید که حداقل رفت و آمد با کمترین میزان نظافت را نیاز داشته باشد.

رنگ درمانی را در طراحی دکوراسیون ساختمان های اداری فراموش نکنید

نفوذ رنگ ها و اثرگذاری آنها را در بدن انسان به طرق گوناگون ثابت کرده اند. پژوهش های متعدد درباره علل ترجیح رنگی بر رنگی دیگر، آثار رنگ ها بر ذهن آدمی، بر رفتار آدمی، بر حس تعادل فکری و جسمی، در تولید شادمانی یا افسردگی، در تولید آرامش یا بی قراری و چندی موارد دیگر سالها در جریان بوده اند و آثار رنگ ها را در زندگی انسان نشان داده اند. پژوهش های جدیدتر سالهای اخیر نیز گزارش داده اند که استفاده دقیق از رنگ های خاص می تواند آثار مفید در سلامتی و تعادل فکر، در آرامش جسمی و روانی، در بازیابی سریع تر تندرستی در دوران نقاهت و در تحریک یا تشویق مثبت افراد کم هوش داشته باشد. رنگ های خاص بی تردید آثار اقتصادی (فروش، تولیدات، خدمات)، آثار اجتماعی (کسب اعتماد و احساس رضایت، یا تحریک و تشویق توده های مردم و بسیاری موارد دیگر)، آثار جنسی تحریک یا جذب جنس مخالف)، آثار روانی (خوشحالی یا افسردگی) و چندی دیگر دارند.

رنگ در طراحی داخلی
رنگ در طراحی داخلی

اثرات روانی رنگ ها در محیط اداری چگونه است؟

اثرات روانی رنگ ها در محیط اداری فضاهای اداری و دفاتر کار جزو اصلی ترین فضاهایی هستند که اشخاص در طول روز با آن سر و کار دارند و ساعاتی را در این مکان ها طی می کنند. بنابراین معماری داخلی و طراحی داخلی چنین فضاهایی بسیار حائز اهمیت است. بهترین راه حل برای داشتن یک روز کاری خوب و سالم، کار کردن در محلی آرام، مناسب و استاندارد است و برای دستیابی به چنین محلی نیاز به طراحی اصولی فضاهای آن است. سلامتی نیروی کار امری حیاتی برای موفقیت یک سازمان محسوب می شود و بنابراین دارای اهمیت بیشتری است که روشنایی ساختمان در کنار سایر سیستم های محیطی برای ایجاد شرایط سالم به کار رود. کاهش روشنایی به منظور صرفه جویی در هزینه ها در آغاز طراحی ساختمان در صورتی که این امر موجب کاهش عملکرد نیروی کار شود، امری غیر منطقی به نظر می رسد. طراحی روشنایی ساختمان می تواند به سلامتی و سازگاری و به دنبال آن، عملکرد مناسب کمک و یاری رساند.
تامین نور طبیعی در بسیاری از ساختمان های اداری به وسیله شیشه ضد نور خورشید و پرده های عمودی آویزان شده، حذف و نادیده گرفته می شود و این منجر به نیاز به روشنایی مصنوعی و ایجاد محیط روشن یکنواخت و کسل کننده می شود. انکسار شدید نور به ویژه خورشید زمستانی کم ارتفاع، محل کار را به فضایی تبدیل می کند که خورشید و تور می توانند با همه حواس تجربه شوند. در تاریک ترین زمان از سال چنین رویکردی می تواند روشنایی شدید روز را فراهم کند.

 


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر