دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری
29
مه

دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری چگونه باید باشد؟ (بخش سوم)

برای انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی اداری نیاز به شناخت رنگ دارد. برای درک مفهوم رنگ چند نکته در مورد رنگ را در ذیل بیان کردیم.
سردی و گرمی: شامل حس درونی رنگ هاست که از طبیعت الهام گرفته است. قرمز زرد نارنجی و بنفش مایل به قرمز گرم هستند و رنگ های آبی سبز و بنفش مایل به آبی از رنگ های سرد محسوب می شوند. عموما ترکیب رنگهای هر گروه نیز به شرط عدم تمایل به تیرگی شدید از گرمی و سردی همان گروه تبعیت می کنند.
تضاد رنگ ها: خصیصه ای از رنگ است که بستگی تام به مشخصات رنگ های مجاور دارد و عبارت است از اختلاف بین تیره و روشن در یک تصویر. اگر تضاد کم باشد تصویر مسطح دیده می شود و حالت عمق و برجستگی آن از بین می رود. تضاد رنگ متعلق به شخصیت های شاد، پرتحرک و اجتماعی است و عدم تضاد مربوط به شخصیت های آرام، خنثی و تأثیر پذیر است. اما این تعبییر همه جا عمومیت ندارد بلکه به تناسب شرایط زمانی و مکانی متغییر است. مکمل حالتی از همنشینی رنگ هاست که در آن رنگ ها دو به دو در کنار هم بیشترین هماهنگی و هارمونی را با هم ایجاد می کنند و بیننده را آزار نمی دهد. در عین حال خلا کمبود رنگ را پر می کنند.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


تحلیل تاثیرات روانی رنگ ها هنگام استفاده در دکوراسیون داخلی ساختمان های اداری

در انتخاب رنگ برای فضاهای مختلف باید حساسیت به خرج داد تا بعدا افرادی که در آنجا کار یا زندگی می کنند دچار مشکل نشوند. انتخاب رنگ باید با طراحی دکوراسیون داخلی و روحیات افراد سازگار باشد.
رنگ زرد ویژگی: درخشندگی، حس خوش بینی و دلگرمی. رنگ زرد باعث بهبود فعالیت های ذهنی و بیشتر شدن اشتها نیز می شود.
فضای زرد: فضای زرد باید کنجکاوی فرد را تحریک کند و با فراوانی در همه چیزهایی که برای شنیدن، حس کردن، بوئیدن و لمس کردن مفیدند، همراه باشد. در خارج از شهر فضای زرد را در جایی می توان یافت که در محل سکونت می رسند. علفزار ها اغلب سرخ رنگ مایل به زرد رنگ هستند. تنوع جانوران در آنها زیاد است. فرد با قدم گزاردن در آنها به برداشتن، بوئیدن، تجربه کردن بافت محیط تقابل دارد. پروانه ها رنگ های نرم مبهوت کننده خود را به نمایش می گذارند و بوی خوش هوا را پر می کنند. فضای زرد امید را افزایش می دهد.

هر رنگ در دکوراسیون داخلی چه معنی دارد؟

رنگ نارنجی  در دکوراسیون داخلی

رنگیست بسیار گرم, محرک و شادی آور که گرمابخش محیط می باشد.

فضای نارنجی در دکوراسیون داخلی

فضای نارنجی القا کننده احساساتی مانند صمیمیت، عشق و انرژی است. نارنجی درخشش نور آفتاب را در نظر انسان مجسم می سازد و دستمایه ای برای زندگی با نشاط را فراهم می آورد. این فضا حالت درونی دارد و به مردم حس خوشامد گویی می دهد.

رنگ در دکوراسیون داخلی فضاهای اداری
رنگ در دکوراسیون داخلی فضاهای اداری

رنگ قرمز در دکوراسیون داخلی

ویژگی قرمز رنگ عشق, تحرک و انرژی است. قرمز ضربان قلب را افزایش می دهد و باعث نشاط و سرزندگی می شود.

فضای قرمز در دکوراسیون داخلی

فضای قرمز فضای هیجان آور است. یکی از با عظمت ترین مناظری که در فضای باز عمومی وجود دارد، سکوت شبی مه آلود است که به طور ناگهانی با انفجار ترقه ها و آتش بازی ها شکسته شود. میدان تایمز در شهر نیویورک که نیز می تواند قرمز رنگ باشد. پس از تاریکی، مناطقی ویژه می توانند قرمز باشند شهرها باید فضاهای مخصوص بازار مکاره، نمایشگاه ها و … را براساس رنگی مخصوص طراحی و ایجاد نمایند.

رنگ صورتی در دکوراسیون داخلی

رنگ آرامش, احساس قوت قلب و لطافت است. صورتی رنگی است که احساس آرامش و تکامل را القا می کند.

فضای صورتی در دکوراسیون داخلی

فضای صورتی تا حدودی باعث کاهش اشتها می شود و همچنین اکثر شهربازی ها به رنگ صورتی هستند چون اطمینان زیادی به هیجان انگیز بودن آن نیست.

رنگ بنفش در دکوراسیون داخلی

رنگی الهام بخش و موقر است و حس هدف مندی و انگیزه را در فرد القا می کند.

فضای بنفش در دکوراسیون داخلی

فضای بنفش باید مرموز، قدرتمند و کمیاب باشد؛ آرام اما توام با انتظار وقوع خبری در سایه ها از دوران رومی ها، بنفش نمادی از وفاداری بوده زیرا انگیزه طبیعی آن به سختی به دست می آید.

رنگ آبی در دکوراسیون داخلی

رنگ آرامش، التیام و رهاییست. آبی یک محبوبیت جهانی دارد که همواره در همه جا سمبل رفع تنش و خستگی است و باعث ارتقا روابط می گردد.

فضای آبی در دکوراسیون داخلی

فضای آبی باید متین، آرام و خنک باشد و به همراه آب و نوعی نفس گرایی پنهان شده در زیر سطح فواره ها، موج ها و آبشارها می توانند آن نفسانیت را بیرون آورند. همچنین به دلیل ایجاد امنیت و آرامشش در مطب ها و اتاق های جراحی کاربرد بسیاری دارد.

رنگ سبز در دکوراسیون داخلی

رنگ سبز رنگ آرامش و نشاط است و همچنین رنگ هماهنگی و عدالت است.

فضای سبز در دکوراسیون داخلی

فضای سبز از آمیزش زرد با آبی به وجود می آید تا تنوع زرد و رفعت آبی را متعادل سازد. بنابراین باید در هر حالتی، آرامش بخش باشد. شهروندان به فضای سبز عشق می ورزند. در میان جنجال و فشارهای عصبی در زندگی شهری، سبز بسیار دلپذیر است. اما در هر شهری هر فضای باز عمومی نباید منحصرا سیز باشد.

اثرات رنگ در معماری و دکوراسیون داخلی

فضا و رنگ در معماری داخلی اثر فضای رنگ ها دارای عوامل گوناگونی است: نیرو و قدرت رنگ ها در مورد عمق آنها در خود رنگ نهفته بوده و این خصوصیات در تاریکی و روشنی سردی و گرمی درجه اشباع یا میزان وسعت سطوح رنگ ها موجود می باشد. اثر بعد و فضای رنگ ها را می توان با روی هم قرار دادن آنها یا به صورت مورب چیدن و یا تجمع آنها ایجاد نمود. در ادامه بحث در خصوص تأثیر رنگ ها در فضا، به ذکر مثال های مرتبط با پارامترهای دخیل در این مهم پرداخته شده است. بدیهی است خلق و ایجاد هر یک از مثال های یاد شده می تواند در تبیین مقوله مطرح شده تئوریک ذیل مؤثر افتد. با این حال توجه به جداول پایانی بحث اثر رنگ در فضا نیز می تواند به میزان شایسته ای در درک این مفهوم و استفاده عملی از آن در فضاسازی ها به ویژه در طراحی داخلی، طراح را یاری رساند.

تاثیرات رنگ ها در دکوراسیون داخلی بر یک دیگر

در صورتی که شش رنگ، زرد، نارنجی، قرمز، بنفش، آبی، سبز را مجاور یکدیگر و بدون فاصله در روی زمینه سیاه قرار دهیم، رنگ زرد رو به جلو تمایل شده و سایر رنگ ها در فاصله دورتری قرار میگریند. جلوترین رنگ در این مجموعه، رنگ زرد است. در حالی که بنفش، در دورترین فاصله قرار گرفته است. سایر رنگ ها نیز در فاصله بین این دو رنگ خود نمایی می کنند. چنانچه زمینه سفید باشد به سنگینی و عمق رنگ ها می افزاید. در زمینه سفید رنگ بنفش رو به جلو متمایل شده تا با رنگ زرد خود را همپایه سازد. از این آزمایش نتیجه میگیریم که زمینه پشت رنگ ها، اثر شدیدی روی عمق و فضای رنگها خواهد گذارد. تمامی تونهای روشن که بر روی زمینه سیاه با توجه به درجه روشنی خود به جلو رانده می شوند و در روی زمینه سفید اثر معکوس دارن. تونهای روشن در زمینه سفید ثابت می مانند و تونهای تیره بنا به درجه تاریکی آنها به جلو حرکت می کنند. بین رنگ های سرد و گرم اگر دو رنگ را با درخششی یکنواخت در نظر بگیریم اغلب رنگهای گرم به طرف جلو و رنگ های سرد به طرف عقب حرکت می کنند و هنگامی که تضاد تاریک و روشن به آنها اضافه شود، شدت عمق افزون می گردد و یا از بین می رود. چنانچه آبی سبز و قرمز-نارنجی به جلو می آید. در صورتی که قرمز نارنجی روشن شود، باز هم به جلو می آیند و اگر کمی رنگ سبز آبی را روشن کنیم اثر عمق آن به اندازه قرمز نارنجی هم جلوتر آمده است.

انتخاب صحیح رنگ در معماری داخلی
انتخاب صحیح رنگ در معماری داخلی

اثرات فضای رنگ ها در تضاد کیفیت موثر است. مثلا: یک رنگ خالص نسبت به رنگ دیگری با همان درجه روشنی بیشتر به جلو می آید و به محض آن که تضاد تاریک و روشن و با تضاد سرد و گرم به میان آید همه چیز تغییر می کند. اثرات سطوح رنگ ها نیز در اثرات فضای رنگها و عمق آنها دخالت دارند. در صورتی که بر سطح وسیع قرمز رنگی، یک سطح کوچک زرد اضافه گردد، قرمز همانند زمینه عمل کرده و زرد را به جلو می راند، همچنین اگر در زمینه زرد، سطح کوچک قرمز را قرار دهیم رابطه فضایی معکوس ایجاد شده و رنگ زرد مهم تر از قرمز خود را نشان خواهد داد. در صورتی که بخواهیم در مورد تمام امکانات هماهنگی رنگ ها مانند اثرات فضایی آنها بحث نماییم، ایجاد وضعیت ثابت در تمامی ترکیبات رنگی بعید به نظر خواهد رسید. در حقیقت این حساسیت فردی و تشخیص طراح است که تصمیم گیرنده نهایی است. این نکاتی است که اثر رنگ با موقعیت نسبی آن با رنگ های همراه تعیین می شود یک رنگ باید همیشه با توجه به رنگ های میحط اطرافش در نظر گرفته شود. هر چه یک رنگ، از یک رنگ داده شده از حلقه رنگ دورتر شود قدرت کنتراست آن بیشتر می شود. ارزش و اهمیت یک رنگ در فضا تنها با رنگ های مراه تعیین نمی شود. کیفیت و کمیت وسعت نیز از عوامل یاری دهنده هستند.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۵۴۷…..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر