طراحی بیمارستانی

با توجه به نیازهای طراحی خاص بیمارستان ها، کلیه امور مربوط به طراحی فضاهای خاص بیمارستان توسط گروه طراحی شار قابل انجام است.

طراحی اتاق بیمار، سالن انتظار، راهروهای نشانگر، اتاق عمل، محیط اورژانس و دیگر بخش های بیمارستانی می تواند موضوع طراحی و اجرای دکوراسیون مربوطه باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.