بازسازی ساختمان

امور مربوط به بازسازی ساختمان شامل کلیه ساختمان های مشکونی، اداری و تجاری می باشد.

در صورتی که در یک آپارتمان قدیمی ساکن هستید و قصد دارید آپارتمان خود را تعمیر و بازسازی کنید و مجددا مورد استفاده قرار دهید، می توانید روی خلاقیت طراحی گروه شار حساب ویژه باز کنید.

همچنین، در صورتی که مغازه یا ساختمان اداری خود را می خواهید بازسازی نمائید، با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.