تاثیر نور در طراحی داخلی
26
مه

تاثیر نور در طراحی داخلی (بخش سوم)

در بخش دوم مقاله در مورد جهات مختلف نور و اهمیت آن در طراحی خانه صحبت کردیم. این بخش به ادامه مطالب بخش های قبل پرداخته است.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر


تاثیر نور غربی (غروب) در طراخی داخلی

با به اتمام رسیدن روز شدت نور کاسته می شود اما انعكاس آن هنوز وجود دارد دیوارهای سفید با شدت بیشتر و با رنگ مایل به زرد می درخشند و دیوارهای بتنی رنگ نارنجی تندی به خود می گیرند تمام سطوح شهر تغییر شکل می یابد وقتی خورشید کاملا پایین آمد تابش خود را بر روی سنگ فرش های آسفالت خیابان ها موقف می کند و شهر به یک پرده سینما تبدیل می شود و با گذشت زمان آسمان به برخی می گراید و کم کم تاریک می شود و زمینه شکل و اشیاء پراکنده می شود و مرزهای اشیا روی همدیگر می افتد بنابراین تشخیص لبه های اشياء مشکل می شود فضاهایی که در مغرب هستند باید از آخرین نورهای عمودی خورشید حفاظت شوند. اتاق های رو به غرب در گرم ترین ساعات روز، نور خورشید به این اتاق ها می تابد و زمانی که نور شدید است، چشم را آزار می دهند. بعد از ظهر در این اتاق ها سایه می افتد و نور خورشید، ملایم تر می شود.

جهت تابش نور در طراحی داخلی
جهت تابش نور در طراحی داخلی

تاثیر نور عمودی ( پنجره های سقفی) در طراحی داخلی

در یک آپارتمان با اتاق کوچک زیر شیروانی معمولا برای استفاده از نور بالای سر است و در سایر جاهای دیگر چنین امکانی وجود ندارد. پنجره های سقفی نور واقعی را وارد خانه می کند و دیوار ها را به عناصر سرزنده و با روح تبدیل می کنند. انواع نورهای تایید شده در اتاق و نحوه بازسازی آن بستگی به جهت و شدت نور دارد . با پنجره های سقفی جداسازی بیشتری از اطراف را در خانه ایجاد می کنند. در محیط های شلوغ و بسیار متنوع که فضای کمی هم دارند برای رو به رو شدن با فضای روشن بهترین راه پنجره های سقفی است. ایجاد ایوان و فضاهای روشن شده با نور طبیعی سقف روش بازیابی آرامش، سکوت و آسایش در یک محیط که فاقد این مزایا است می باشد. در طراحی داخلی حتما باید به جهت تابش نود دقت کنید تا نور دلخواه خود را خانه داشته باشید.

کاربرد های د یگر نور در معماری داخلی

در معماری داخلی برای تاکید بیشتر بر روی برخی از بخش های نما می توان از نور طبیعی بهره جست بدین گونه که با ایجاد برآمدگی ها و فرورفتگی هایی بر روی محل مورد نظر، سایه هایی در بخش هایی از نما ایجاد نمود که تاکیدی بر روی بخش مذکور باشند برای مثال به منظور کشیده تر نمایش دادن ارتفاع یک حجم می توان با ایجاد برآمدگی هایی باریک و بلند سایه های عمود و طويل ایجاد کرد تا نما کشیده تر به نظر آید و یا اینکه برای نمایش بخش های شاخص بنا همانند ورودی ها می توان با ایجاد حفر معنایی عمیق بر روی حجم، بخش های مورد نظر را با سایه مشخص نمود. از روش های دیگری که کاربرد پوشاندن سطوح یکپارچه نما با عناصر همان و برجسته می باشد که منجر به ایجاد بافتی مرکب از نور و سایه است که در این گونه بناها، مسایه به عنوان عنصری مهم در طرح نماد دخیل می باشد. استفاده از مصالح متنوع در طراحی ساختمان در کنار یکدیگر که دارای خاصیت انعکاسی متفاوتی باشند نیز می تواند جلوه های خاصی در نما ایجاد کند. برای مثال به منظور تاکید بر روی بخش هایی از نما می توان آنها را با پوشش های فلزی آراست و در سایر سطوح از مصالحی با خاصیت انعکسی کمتر استفاده نمود. بدین ترتیب در اثر انعکاس شدید حاصل از برخورد نور به سطوح فلزی، بخش های مورد نظر مهمتر جلوه می کنند.

تاثیر نور در فضای داخلی ساختمان چیست؟

نور طبیعی یکی از عناصری است که در تغییر ماهیت فضای داخلی بنا تاثیر بسزایی دارد. ما می توانیم نور را به گونه ای بارز و مشخص داخل بنا هدایت کرده و بدین ترتیب با ایجاد عرصه هایی از نور و تاریکی، فضای یکپارچه را بدون استفاده از عناصر و مصالح جداکننده به بخش های مجزا تقسیم کنیم.
کاربرد دیگر نور در طراحی داخلی ساختمان، برای شدت بخشیدن به هدفی مانند مرتفع نشان دادن فضاست. برای مثال در معبد پانتئون نوری که از نورگیر موجود در مرکز گنبد معبد به درون می تابد فضای تاریکتر داخلی را از لحاظ عمودی کشیده تر نشان می دهند.
همانگونه که میدانیم نور در تاریکی حامل پیام ها و اشاراتی برای انسان است. از این خاصیت می توان در مشخص نمودن مسیرهای ورودی و خروجی مربوط به فضاهای تاریک و عاری از نور داخلی بهره گرفت. بدین ترتیب که فرد در یک محیط نیمه تاریک با مشاهده یک منبع نور در محل ورودی که در حکم راهنما است می تواند مسیر حرکت و موقعیت خود را در فضای داخلی شناسایی کند.
از نور برای القای حسی خاص در انسان نیز می توان در دکوراسیون داخلی خانه استفاده کرد. برای مثال فضایی که با نور ضعیف مزین شده باشد می تواند نوعی حالت خلسه در انسان ایجاد کند. از این رو در بسیاری از آرامگاه ها و پا بناهای مذهبی می توانیم شاهد تابش شعاع های خفیف تر به درون فضای تاریک داخلی باشیم.

نور در دکوراسیون داخلی
نور در دکوراسیون داخلی

 نورپردازی در طراحی داخلی ساختمان چه جایگاهی دارد؟

زندگی در ساختمان های سر به فلک کشیده امروزی، همواره در پرتوهای جانفرای نور خورشید قرار ندارد قافله پیشرفت های بشری، از لامپ های شیشه ای خانگی ساده، اکنون به سیستم های بس مهيج نورپردازی رفته است و حتی کار را به جایی کشانده که از آن به عنوان یک علم و یک دانش کاملا سیستماتیک نام می برند. امروزه به خصوص نقش این علم در معماری داخلی و دکوراسیون خانه بسیار مهم و جذاب می نماید. با افزایش کارایی صنعت برق و امکانات تکنولوژیک مربوط به آن استفاده از محصولات وابسته به آن نیز رشد چشمگیری داشته است؛ چنانکه باید اذعان داشت روشنایی راه را برای یک تحول در شناخت و طراحی معماری باز کرده است.
این محصولات که مشتمل بر انواع چراغ ها و سیستم های روشنایی هستند، ابزار اصلی نورپردازی را تشکیل می دهند. با تنوع این ابزار، طراحان با مساله ای مواجه می شوند و آن انتخاب صحیح وسيله نوری و تعیین محل مناسب برای آن است. چنین مشکلی پیچیده تر از تامین کمی نور است. اگر چه لامپ های عریان قادرند نیازهای کمی نور را به آسانی مرتفع کنند، واضح است که جنبه های دقیق تامین آسایش و نکات ظریف زیبایی شناسی از عهده این وسایل ساده بر نمی آید. در حقیقت گره کار در تهیه و تامین نور نیست بلکه تنظیم منابع نوری برای خلق محیط مناسب بصری مساله اصلی است.


برای دریافت خدمات مشاوره و طراحی و اجرا با شماره های دفتر تماس بگیرید

شماره تماس:02128111818   …..   ساعت پاسخگویی: 9 تا 18 عصر